Thể tích của V là bao nhiêu?

bởi Hoai Hoai 25/04/2019

Để tác dụng hết với 20g hỗn hợp gồm Ca và MgO cần V ml dd HCl 2M. Thể tích của V là

Câu trả lời (1)

 • \(Ca+2HCl-->CaCl_2+H_2\)

  x..........2x.....................x............x

  \(MgO+2HCl--->MgCl_2+H_2O\)

  y............2y..............................y..........y

  Ta có \(40x+40y=40\left(x+y\right)=20\)

  \(\Rightarrow x+y=0,5\)

  \(n_{HCl}=2x+2y=2\left(x+y\right)=2.0,5=1\left(mol\right)\)

  \(V_{HCl}=\dfrac{1}{2}=0,5\left(l\right)\)

  bởi Hồ Quốc Huy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan