YOMEDIA

Thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp

Cho 6.5g kẽm và kẽm oxit PƯ với dug dịch HCl.Đốt cháy toàn bộ lượng khí sinh ra thu đc 0.5g H2O.Tính

a) V khí(đktc)

b)Thành phần % mỗi chất trog hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (1)

  ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O (2)

  2H2 + O2 → 2H2O (3)

  a) \(n_{H_2O}=\dfrac{0,5}{18}=\dfrac{1}{36}\left(mol\right)\)

  Theo PT3: \(n_{H_2}=n_{H_2O}=\dfrac{1}{36}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=\dfrac{1}{36}\times22,4=0,62\left(l\right)\)

  b) \(n_{H_2}\left(pt3\right)=n_{H_2}\left(pt1\right)=\dfrac{1}{36}\left(mol\right)\)

  Theo PT1: \(n_{Zn}=n_{H_2}=\dfrac{1}{36}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Zn}=\dfrac{1}{36}\times65=1,81\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{Zn}=\dfrac{1,81}{6,5}\times100\%=27,85\%\)

  \(\Rightarrow m_{ZnO}=6,5-1,81=4,69\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{ZnO}=\dfrac{4,69}{6,5}\times100\%=72,15\%\)

    bởi Huyền Bee 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA