AMBIENT

Phương pháp chứng minh sự có mặt các chất trong hỗn hợp Fe, Cu, Ag, CuO?

bởi Aser Aser 23/04/2019

Hỗn hợp M gồm : Fe , Cu , Ag , CuO .Hãy trình bày phương pháp hóa học để chứng minh sự có mặt của từng chất trong hỗn hợp M ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Trích mỗi chất một ít mẫu thử và đánh số thứ tự

  - Cho các mẫu thử trên tác dụng với H2O

  + Nếu chất nào tạo ra kết tủa thì đó là CuO

  PTHH: CuO + H2O ----> Cu(OH)2\(\downarrow\)

  + Nếu chất nào không tác dụng được thì đó là: Fe, Cu, Ag

  - Cho các mẫu thử Fe, Cu, Ag tác dụng với O2

  + Chất nào tác dụng được thì đó là : Fe, Cu (nhóm 1)

  PTHH: 4Fe + 3O2 --to--> 2Fe2O3

  2Cu + O2 --to--> 2CuO

  + Chất nào không tác dụng được thì đó là Ag

  - Tiếp tục cho nhóm 1 tác dụng vs nước

  + Nếu chất nào kết tủa màu đỏ nâu là Fe

  PTHH: Fe2O3 + 3H2O--to--> 2Fe(OH)3

  + Nếu chất nào kết tủa xanh lam thì đó là Cu

  PTHH: CuO + H2O--to--> Cu(OH)2

  bởi Trương Việt Thái 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>