AMBIENT

Phân biệt khí CO2, SO2

bởi Thùy Trang 28/04/2019

1,cho 5,6g oxit kim loại ( không rõ hóa trị) tác dụng với HCl, Cho ra 1,19g muối clorua của kim loại xác định tên kim loại đó

2,Phân biệt khi CO2, SO2 (cho dd Br2 vào nếu Br2 mất màu phân biệt được SO2)

PTHH: SO2 + H2O +Br2 -> HBr + H2SO4

3,Dẫn khí CO,CO2 vào dung dịch nước vôi trong(dư) sau khi phản ứng kết thúc thu được 20g chất rắn và 1,12 lí khí (đktc)

a, Viết PTHH

b, Tính thể tích hỗn hợp khí

c, Tính thể tích dung dịch HCL 1M cần dùng để hào tan hết lượng chất rắn thu được ở trên

4, Làm kết tủa hoàn toàn 3,25g sắt clorua cần vừa đủ 8,4g dung dịch KOH 4%. Tìm CTHH của muối sắt clorua

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  Gọi kim loại đó là A và hóa trị là a

  \(A_2O_a\left(\dfrac{5,6}{2A+16a}\right)+2aHCl\rightarrow2ACl_a\left(\dfrac{11,2}{2A+16a}\right)aH_2O\)

  \(nA_2O_a=\dfrac{5,6}{2A+16a}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow mACl_a=\dfrac{11,2}{2A+16a}.\left(A+35,5a\right)=11,1\)

  \(\Leftrightarrow A=20a\)

  Thế a lần lượt bằng 1, 2, 3 ta chọn a = 2; A = 40

  Vậy kim loại đó là Ca

  bởi Nguyễn Tuyết Anh 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>