YOMEDIA
IN_IMAGE

Lấy 93,9 gam Fe3O4 trộn với Al được hỗn hợp X rồi nung X trong không khí thu được những dung dịch nào?

Lấy 93,9 gam Fe3O4 trộn với Al được hỗn hợp X. Nung hỗn hợp trong mỗi trường không có không khí, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần:

- Phần 1: tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 0,672 lít khí H2

- Phần 2: tác dụng với dung dịch HCl dư cho 18,816 lít khí H2

Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • PTHH:

  \(8Al+3Fe_3O_4\rightarrow4Al_2O_3+9Fe\)

  \(2Al\left(0,02\right)+2NaOH+2H_2O\rightarrow2NaAlO_2+3H_2\left(0,03\right)\)

  \(Fe\left(nx\right)+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\left(nx\right)\)

  \(2Al\left(0,02n\right)+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\left(0,03n\right)\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2\left(1\right)}=\dfrac{0,672}{22,4}=0,03\\n_{H_2\left(2\right)}=\dfrac{18,816}{22,4}=0,84\end{matrix}\right.\)

  Vì cho vào NaOH có khí thoát ra chứng tỏ Al dư.

  Gọi số mol của \(Fe,Al_2O_3,Al\) trong phần 1 là: \(\left\{{}\begin{matrix}Fe:x\\Al_2O_3:\dfrac{4x}{9}\\Al:0,02\end{matrix}\right.\) và phần 2 là: \(\left\{{}\begin{matrix}Fe:nx\\Al_2O_3:\dfrac{4nx}{9}\\Al:0,02n\end{matrix}\right.\)

  Ta có: \(nx+0,03n=0,84\left(1\right)\)

  Số mol của \(Fe,Al_2O_3,Al\)có trong Y là: \(\left\{{}\begin{matrix}Fe:x\left(n+1\right)\\Al_2O_3:\dfrac{4x}{9}\left(n+1\right)\\Al:0,02\left(n+1\right)\end{matrix}\right.\)

  Khối lượng của Y là:

  \(56x\left(n+1\right)+\dfrac{102.4x\left(n+1\right)}{9}+27.0,02\left(n+1\right)=93,9\)

  \(\Leftrightarrow15200nx+15200x+81n-14004=0\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}nx+0,03n=0,84\\15200nx+15200x+81n-14004=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,18\\n=4\end{matrix}\right.\)(còn 1 bộ nghiệm nữa mà nó âm nên mình loại luôn rồi nhé).

  \(\Rightarrow n_{Al}=\dfrac{2.4.0,18}{9}.\left(4+1\right)+0,02.\left(4+1\right)=0,9\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Al}=0,9.27=24,3\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Fe_3O_4}=93,9-24,3=69,6\left(g\right)\)

    bởi Phương Anh Trương Ngọc 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON