Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng elctron

bởi Aser Aser 24/04/2019

Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng elctron:

b) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + H2O

(biết tỉ lệ mol của N2O : N2 : NH4NO3 là 1 : 1 : 1)

c) Fe3O4 + HNO3 → NxOy + ...

d) Al + NaNO3 + NaOH + H2O → NaAlO2 + NH3

Câu trả lời (1)

 • b) 13x Mg0 → Mg2+ + 2e

  1x 5N+5 + 26e → 2N+ + N20 + N-3

  → 13Mg + 32HNO3 → 13Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + 14 H2O

  c) (5x-2y) x 3Fe+8/3 → 3Fe+3 + 1e

  1x xN+5 + (5x-2y)e → xN+2y/x

  → ( 5x - 2y )Fe3O4 + ( 46x - 18y )HNO3 → NxOy +

  ( 15x - 6y )Fe(NO3)3 + ( 23x - 9y )H2O
  d) 8 Al → Al+3 + 3e

  3 N+5 + 8e → N-3

  → 8Al + 3NaNO3 + 5NaOH + 2H2O → 8NaAlO2 + 3NH3

  bởi Châu Thị Yến Vy 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan