AMBIENT

Khối lượng hỗn hợp hai kim loại trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 29/05/2019

Chia hỗn hợp hai kim loại A B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau.phần một tan hết trong dd HCL tạo ra 1,792 lít H2 (dktc).phần hai nung trong oxy thu được 2.84 gam hỗn hợp oxit.Khối lượng hỗn hợp hai kim loại trong hỗn hợp đầu:

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đặt M là KL chung có hóa trị là n

  nH2=0,08

  2M + 2nHCl --> 2MCln + nH2

  0,16/n <-- 0,16 <-- 0,16/n <--0,08

  4M + nO2 --> 2M2On

  0,16/n --> 0,08/n

  Bảo toàn nguyên tố Oxi: nO trong M2On = (0,08/n).n= 0,08 mol

  -> nO2=0,08/2=0,04 mol --> mO2= 0,04.32=1,28g

  Bảo toàn khối lượng: mM = mM2On - mO2= 2,84-1,28= 1,56g

  bởi Đào Huy Toàn 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>