YOMEDIA
IN_IMAGE

Hãy xác định tên KL R

---Giúp e bài này vs ạ!! E cần gấp lắm!!-----

Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp A gồm Na và một KL R (Biết R là KL có hiđroxit lưỡng tính) có hóa trị II vào nước, sau p/ứ thu đc dd B và V lít H2. Nếu cho dd B tác dụng vừa đủ với 300ml dd HCl 0,25M tạo thành một dd chỉ chứa hai chất tan. Mặt khác, khi hấp thụ vừa hết 1,008 lít khí CO2 vào dd B, thu đc 1,485 gam một chất kết tủa và dd nước lọc chỉ chứa chất tan NaHCO3. Biết các p/ứ xảy ra hoàn toàn và thể tích các khí đo ở đktc. Hãy xác định tên KL R.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{1,008}{22,4}=0,045mol\)

  \(n_{HCl}=0,25.0,3=0,075mol\)

  2Na+2H2O\(\rightarrow\)2NaOH+H2(1)

  R+2NaOH\(\rightarrow\)Na2RO2+H2(2)

  - Dung dịch B gồm: NaOH=x mol, Na2RO2=y mol

  NaOH+HCl\(\rightarrow\)NaCl+H2O(3)

  Na2RO2+4HCl\(\rightarrow\)2NaCl+RCl2+2H2O(4)

  CO2+NaOH\(\rightarrow\)NaHCO3(5)

  2CO2+Na2RO2+2H2O\(\rightarrow\)2NaHCO3+R(OH)2(6)

  - ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=x+2y=0,045\\n_{HCl}=x+4y=0,075\end{matrix}\right.\)

  Giải ra x=y=0,015

  - Theo PTHH (6):

  \(n_{R\left(OH\right)_2}=n_{Na_2RO_2}=y=0,015mol\)

  \(M_{R\left(OH\right)_2}=R+34=\dfrac{1,485}{0,015}=99\)

  Suy ra: R=99-34=65(Zn)

    bởi Nguyễn Lộc 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON