Hãy xác định tên KL R

bởi Sam sung 01/06/2019

---Giúp e bài này vs ạ!! E cần gấp lắm!!-----

Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp A gồm Na và một KL R (Biết R là KL có hiđroxit lưỡng tính) có hóa trị II vào nước, sau p/ứ thu đc dd B và V lít H2. Nếu cho dd B tác dụng vừa đủ với 300ml dd HCl 0,25M tạo thành một dd chỉ chứa hai chất tan. Mặt khác, khi hấp thụ vừa hết 1,008 lít khí CO2 vào dd B, thu đc 1,485 gam một chất kết tủa và dd nước lọc chỉ chứa chất tan NaHCO3. Biết các p/ứ xảy ra hoàn toàn và thể tích các khí đo ở đktc. Hãy xác định tên KL R.

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{1,008}{22,4}=0,045mol\)

  \(n_{HCl}=0,25.0,3=0,075mol\)

  2Na+2H2O\(\rightarrow\)2NaOH+H2(1)

  R+2NaOH\(\rightarrow\)Na2RO2+H2(2)

  - Dung dịch B gồm: NaOH=x mol, Na2RO2=y mol

  NaOH+HCl\(\rightarrow\)NaCl+H2O(3)

  Na2RO2+4HCl\(\rightarrow\)2NaCl+RCl2+2H2O(4)

  CO2+NaOH\(\rightarrow\)NaHCO3(5)

  2CO2+Na2RO2+2H2O\(\rightarrow\)2NaHCO3+R(OH)2(6)

  - ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=x+2y=0,045\\n_{HCl}=x+4y=0,075\end{matrix}\right.\)

  Giải ra x=y=0,015

  - Theo PTHH (6):

  \(n_{R\left(OH\right)_2}=n_{Na_2RO_2}=y=0,015mol\)

  \(M_{R\left(OH\right)_2}=R+34=\dfrac{1,485}{0,015}=99\)

  Suy ra: R=99-34=65(Zn)

  bởi Nguyễn Lộc 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Thủy

  Cho a gam bột kim loại M có hóa trị không đổi vào 500ml dd hỗn hợp gồm :Cu(NO3)2 và AgNO3 đều có nồng độ 0,4M. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn ta lọc được chất rắn gồm 3 kim loại và được 1 dd chỉ chứa 1 muối tan. Hãy xác đình kim loại M và số mol muối tan trong dd

 • Hong Van

  1/ Cho 4,6g một kim loại A p.ứng với khí clo dư tạo thành 11,7g muối.
  a) Xác định kim loại A, biết A có hóa trị I
  b) Viết lại PTHH của A với khí Clo
  c) Tính khối lượng khí clo cacần dùng trong p.ứng trên.

  2/hoàn thành chuỗi biến hóa sau và ghi điều kiện p.ứng(nếu có)

  Al->Fe->FeCl3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe2(SO4)3

  3/Chỉ được dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng riêng biệt trong mỗi lọ sau: Ba(OH)2, NaCl, H2SO4, NaOH. Viết PTHH nếu có.

 • Phan Thiện Hải

  B1:hỗn hợp Na và K tác dụng hết với H2O cho 2,24 lit hidro ở DKTC và dung dịch B Trung hòa đ B = dd axit HCL 0,5 M và cô can đ thu dc 13,3g muối khô
  a) tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp mỗi đ
  b) Tính thể tích HCL đã dùng
  B2:hỗn hợp kẽm và đồng nặng 4,825g dc hòa tan axit nitric đặc thấy thoát ra 3,36( đề xi mét khối) No2 ở DKTC tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại đã dùng
  Mong anh chi các bạn giúp đỡ cho em bài này

 • Hy Vũ

  Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe cần dùng 200 gam dd HCl 7,3*/. người ta thu được B tính A

 • thúy ngọc

  Cho 8.6 g hoá học Cu và Ce vao dung dich HCL 1M biet phan ung vua du sau phan ung thu duoc 2.24l H2 dktc

  A tinh VHCL da dung

  B tinh m moi kim loai trong hon hop

 • thu hằng

  Cho 6g oxit của một kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3% thu được 14,25g muối. Xác định tên kim loại

 • An Nhiên

  cho 2,7g hợp kim Mg,Sắt,Nhôm tan hết trong dung dịch Axit clohidric 14,6% lấy dư.Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí(ĐKTC).Biết thể tích khí thoát ra do Sắt hoà tan gấp 2 lần thể tích khí tạo ra khí Mg hoà tan.

  a)Tính thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp kim

  b)Tính V dung dịch axit clohidric đã dùng ( D dung dịch=1,2 g/ml)

 • Kim Ngan

  cho 5,4g hỗn hợp bột Zn và Al2O3 tác dụng với 30ml dung dịch HCl 2M.

  a) Viết phương trình hóa học.

  b)Tính thành phần phần trăm và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

 • het roi
  nếu cho 25,1 g hồn hợp X gồm Fe và Zn tác dung vừa đủ vs dd HCl thì cần vừa đủ 400ml dd hcl 2M xác định thể tích H2 thoát ra và khối luong muối thu đc sau Pư Xác dinh % mỗi kim loai trong hỗn hợp đầu
 • Dương Quá

  Cho 4,28 g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl thì đc 0,448 lít H2 (đktc). Đem lọc rửa thu được 0,48 g chất rắn k tan B. Hòa tan B trog đ H2SO4đặc, nung thu đc v lít SO2(đktc)
  a. Viết phản ứng xảy ra
  b. Tính m mỗi kim loại
  c. Tính v=?