AMBIENT

Hãy xác định kim loại M và số mol muối tan trong dd

bởi Nguyễn Thủy 01/06/2019

Cho a gam bột kim loại M có hóa trị không đổi vào 500ml dd hỗn hợp gồm :Cu(NO3)2 và AgNO3 đều có nồng độ 0,4M. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn ta lọc được chất rắn gồm 3 kim loại và được 1 dd chỉ chứa 1 muối tan. Hãy xác đình kim loại M và số mol muối tan trong dd

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCu(NO3)2 = nAgNO3 = 0,4*0,5 = 0,2 mol
  ==> nCu(2+) = nAg(+) = 0,2 mol............nNO3(-) = 3*0,2 = 0,6 mol

  vì sau phản ứng chỉ có muối duy nhất và 3 kim lại ==> M dư, muối đó là muối của kim loại M, Cu(2+) và Ag(+) bị dẩy ra khỏi muối.

  khối lượng rắn tăng 27,2g = mCu + mAg - mM(phần kim loại M tham gia phản ứng)
  .............==> nM(tham gia p.ứ) = 0,2*(108 + 64) - 27,2 = 7,2 g

  gọi muối còn lại sau p.ứ là M(NO3)x với x là hóa trị của M biện luận:
  + nếu x = 1 ==> MNO3 (0,6 mol) tính theo số mol NO3(-) ==> mol M tham gia pứ = mol muối = 0,6 mol
  ==> NTK(M) = 7,2/0,6 = 12 ==> sai
  + nếu x = 2 ==> M(NO3)2 (0,3 mol) ==> mol M tgpứ = mol muối = 0,3 mol
  ==> NTK(M) = 7,2/0,3 = 24 ---> Mg --> mol muối Mg(NO3)2 = 0,2 mol
  + nếu x = 3 --> tương tự --> sai

  bởi Nguyễn Nga 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>