YOMEDIA

Đốt cháy hoàn toàn 1,47 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) bằng 1,0976 lít khí O2 (đktc) lượng dùng vừa đủ, sau thí nghiệm thu được H2O, 2,156 gam CO2. Tìm công thức phân tử của X, biết tỉ khối hơi của X so với không khí nằm trong khoảng 3< dX < 4.

A. C3H8O3

B. C4H10O3

C. C3H6O3

D. C3H4O3

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (3)

 
 
 • Sơ đồ phản ứng:

  \(\underbrace {X\,\,(C,\,\,H,\,\,O)}_{1,47\,\,gam} + \underbrace {{O_2}}_{1,0976\,\,l\'i t} \to \underbrace {C{O_2}}_{2,156\,\,gam} + {H_2}O\)

  + Để tìm công thức của X, ta cần tìm lượng H và O trong X. Vì khối lượng của X, O2 và CO2 đều biết nên dùng bảo toàn khối lượng là tính được khối lượng H2O. Tiếp đó ta tính mol C và H thông qua mol CO2 và H2O, còn tính mol O trong X thì có thể dựa vào bảo toàn nguyên tố O hoặc bảo toàn khối lượng trong X. Đến đây thì bài tập đã được giải quyết.

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  \underbrace {{m_X}}_{1,47} + 32\underbrace {{n_{{O_2}}}}_{0,049} = 44\underbrace {{n_{C{O_2}}}}_{0,049} + 18\underbrace {{n_{{H_2}O}}}_?\\
  \underbrace {{n_{O\,\,trong\,\,X}}}_? + 2\underbrace {{n_{{O_2}}}}_{0,049} = 2\underbrace {{n_{C{O_2}}}}_{0,049} + \underbrace {{n_{{H_2}O}}}_?
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {n_{{H_2}O}} = 0,049\\
  {n_{O\,\,trong\,\,X}} = 0,049
  \end{array} \right.\)

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {n_C}:{n_H}:{n_O} = 1:2:1\\
  29.4 < {M_X} < 29.5
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  X:\,\,{(C{H_2}O)_n}\\
  29.4 < 30n < 29.5\,\,(n \in {N^*})
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  n = 3\\
  {C_3}{H_6}{O_3}
  \end{array} \right.\)

    bởi Bánh Mì 02/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đốt cháy hoàn toàn 1,47 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) bằng 1,0976 lít khí O2 (đktc) lượng dùng vừa đủ, sau thí nghiệm thu được H2O, 2,156 gam CO2. Tìm công thức phân tử của X, biết tỉ khối hơi của X so với không khí nằm trong khoảng 3< dX < 4.

  A. C3H8O3

  B. C4H10O3

  C. C3H6O3

  D. C3H4O3

    bởi Võ Quang Nhân . 03/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu C nha

    bởi Trần Xuân Phú 03/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA