AMBIENT

Để trung hòa hết dung dịch A cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 O,5M

bởi Hy Vũ 01/06/2019

Hòa tan 1,84g Na vào nước thu được V lít khí (đkc) và dung dịch A

a. Tính V ? ( mình ra V của H2 là 140 lít đúng ko ạ )

b. để trung hòa hết dung dịch A cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 O,5M

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a, 2Na +2 H2O -> 2NaOH + H2

  n Na = mNa / MNa = 1,84 / 23 = 0,08 (mol)

  Từ PTHH => nH2 = 1/2 nNa = 0,04 (mol)

  => VH2 = n.22,4 = 0,04.22,4 = 0,896 (l)

  b, 2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O

  Từ PTHH => nH2SO4= 1/2 nNaOH = 1/2 Na = 0,04 mol

  => VH2SO4 = n/CM = 0,04 / 0,5 = 0,08lít= 80ml

  bởi Nguyễn Mai 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>