RANDOM
VIDEO

Cho 16 (g) bột CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 89 (g) dung dịch muối.

1) Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCl đã dùng.

2) Dung dịch muối thu được nói trên cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M cho đến khi thu được kết tủa tối đa thì ngừng lại.

a) Tính khối lượng kết tủa thu được.         

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đã dùng.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) Phương trình hóa học:

  CuO    +   2HCl → CuCl2 + H2O

  0,2mol    0,4mol       0,2mol

  \({{\rm{n}}_{{\rm{CuO}}}} = \frac{{\rm{m}}}{{\rm{M}}} = \frac{{{\rm{16}}}}{{{\rm{80}}}} = {\rm{0,2mol}}\)

  \({{\rm{m}}_{{\rm{HCl}}\left( {{\rm{ct}}} \right)}} = {\rm{n}}{\rm{.M}} = {\rm{0,4}}{\rm{.36,5}} = {\rm{14,6g}}\)

  \({{\rm{m}}_{{\rm{ddHCl}}}} = {{\rm{m}}_{{\rm{ddCuC}}{{\rm{l}}_{\rm{2}}}}} - {{\rm{m}}_{{\rm{CuO}}}} = {\rm{89}} - {\rm{16}} = {\rm{73g}}\)

  \({\rm{C}}{{\rm{\% }}_{\left( {{\rm{HCl}}} \right)}} = \frac{{{{\rm{m}}_{{\rm{HCl}}}}{\rm{.100\% }}}}{{{{\rm{m}}_{{\rm{ddHCl}}}}}} = \frac{{{\rm{14,6}}{\rm{.100\% }}}}{{{\rm{73}}}} = {\rm{20\% }}\)

  2)

  a) Phương trình hóa học:

  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

  0,2mol    0,4mol              0,2mol

  \({{\rm{m}}_{{\rm{Cu}}{{\left( {{\rm{OH}}} \right)}_{\rm{2}}}}} = {\rm{n}}{\rm{.M}} = {\rm{0,2}}{\rm{.98}} = {\rm{19,6g}}\)

  b) \({{\rm{V}}_{{\rm{ddNaOH}}}} = \frac{{\rm{n}}}{{{{\rm{C}}_{\rm{M}}}}} = \frac{{{\rm{0,4}}}}{{\rm{1}}} = {\rm{0,4}}\) (lít)

    bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 19/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)