ADMICRO
VIDEO

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (My < Mz). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là

A. 2 : 3 

B. 4 : 3 

C. 3 : 2   

D. 3 : 5

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Dễ dàng có n CO2 = n H2O = 1,05 mol → Este no, đơn chức có công thức chung CnH2nO2

  Có nhhX = (3.1,05 – 2.1,225) : 2 = 0,35 mol   (bảo toàn oxi) → n = 1,05 : 0,35 = 3

  Hai este là HCOOC2H5 a mol; CH3COOCH3 b mol.

  Có a + b = 0,35 và 68a + 82b  + 0,05.40 = 27,9

  a = 0,2 mol ; b = 0,15 mol → a : b = 4 : 3          

    bởi Hữu Nghĩa 16/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON