ON
YOMEDIA
VIDEO

Các peptit đều có mạch hở X, Y, Z (MX>MY>MZ). Khi đốt cháy 0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (gồm X, Y và 0,16 mol Z) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 101,04 gam hỗn hợp muối của alanin và valin. Biết nX < nY. Phần trăm khối lượng của Z trong E là:

A. 11,68 

B. 69,23 

C. 11,86 

D. 18,91

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
 • Đáp án A

  giả thiết có tương quan khi đốt: nCO2 – nH2O = nX = nY = nZ → X, Y, Z đều là tetrapeptit.

  Giải thủy phân: 1.E4 + 4NaOH → muối + 1.H2O.

  BTKL có nE = (101,04 – 69,8) ÷ (4 × 40 – 18) = 0,22 mol.

  nZ = 0,16 mol; nX + Y = 0,08 mol. và quay lại giải nAla = 0,76 mol; nVal = 0,12 mol.

  Z chỉ cần chứa 1 Val thì nVal ≥ 0,16 mol rồi → Z phải là (Ala)4.

  Như vậy còn lại: nX + Y = 0,08 mol; tạo X, Y là 0,12 mol Ala và 0,12 mol Val.

  Thêm nữa là nX < nY và MX > MY → Biện luận

  Loại trừ nhanh: nếu X, hoặc Y có dạng (Val)2(Ala)2 thì peptit còn lại cũng phải là (Val)2(Ala)2

  vì ∑nAla = ∑nVal → loại hết TH này vì MX > MY. Theo đó, chỉ cần xét:

  Nếu X là Val-Ala-Ala-Ala thì bắt buộc Y là (Ala)4 → không thỏa mãn nX < nY.

  Nếu X là (Val)3(Ala)1 thì Y là (Val)1(Ala)3 hoặc (Ala)4. Tương tự nhẩm số mol

  các tình huống của TH này đều cho kết quả nX = nY hoặc nX > nY không thỏa mãn.

  TH cuối: X là (Val)4 thì Y là (Val)1(Ala)3 hoặc (Ala)4; TH (Ala)4 thì nX = nY rồi.

  chỉ TH Y là (Val)1(Ala)3 giải được nX = 0,02 mol và nY = 0,04 mol thỏa mãn.

  Theo đó, yêu cầu %mX trong E ≈ 11,86%.

    bởi hồng trang 17/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Hồng Thanh 05/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Trí Hùng 05/08/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Tấn Sang 07/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Thị Hồng Ánh 08/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1