Mọi người trả lời giúp mình nhé: Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ ngoại giao vào năm nào?

bởi Huyền Hoàng ngày 07/06/2017

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ ngoại giao vào năm nào?

Câu trả lời (6)

 • Ngày 11 tháng năm 1995 nhé bạn

  bởi Nguyễn Minh Minh ngày 19/07/2017
  Like (0)
 • Sau hai mươi năm gián đoạn kể từ khi kết thúc chiến tranh, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 1995  nâng cấp Văn phòng Liên lạc thành tòa đại sứ đặt tại Hà Nội.

  bởi Nguyễn Bảo Trâm ngày 19/07/2017
  Like (0)
 • Ngày 11 tháng 7 năm 1995 dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ với nước ta

  bởi Nguyễn Minh Minh ngày 19/07/2017
  Like (0)
 • Ngày 11 tháng 7 năm 1995 Hoa Kì chính thức bình thường hóa mối quan hệ với Việt Nam 

  bởi Nguyễn Thanh Hà ngày 19/07/2017
  Like (0)
 • vào những thập niên 90

  bởi quyền văn ngày 02/01/2018
  Like (0)
 • 2000

   

  bởi Yến Đô ngày 06/03/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan