ADMICRO
VIDEO

Supply the correct form of verbs in brackets

1. I can't get in my home I..........(lose) my key.

2. The office is empty now. Everybody ... (go ) home.

3. I meant to call you last night but I ... (forget).

4. Mary ... (go) to Egypt for a holiday, but she's back home in England now.

5. Are you OK? Yes I ... (have) a headache, but I feel fine now.

6. Can you help us? Our car ... (break) down.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 • 1. I can't get in my home I.....have lost.....(lose) my key.

  2. The office is empty now. Everybody .has gone.. (go ) home.

  3. I meant to call you last night but I .forgot.. (forget).

  4. Mary .went. (go) to Egypt for a holiday, but she's back home in England now.

  5. Are you OK? Yes I .had.. (have) a headache, but I feel fine now.

  6. Can you help us? Our car .has broken.. (break) down.

    bởi Phạm thị Thuận 23/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.have lost

  2.has gone

  3.forgot

  4.went

  5.had

  6.has broken

    bởi Vua Ảo Tưởng 25/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON