ON
ADMICRO
VIDEO

Tính hiệu suất phản ứng este hóa

Cho 53g hỗn hợp rượu etylic và axit axetic tác dụng hoàn toàn với Na được 11,2 l H2 (đktc)

a)tính %khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

b) Đun nóng hỗn hợp trên với H2SO4 đặc làm xúc tác thu 15,8g este.Tính hiệu suất phản ứng este hóa

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi : nC2H5OH = x ; nCH3COOH = y

  Ta có : 46x + 60y = 53 (1)

  PTP ư :

  \(2C2H5OH+2Na->2C2H5ONa+H2\uparrow\)

  xmol..............................................................1/2xmol

  \(2CH3COOH+2Na->2CH3COONa+H2\)

  ymol...................................................................1/2ymol

  ta có : nH2 = 1/2x+1/2y = 0,5(2)

  Giải 1 và 2 ta được : x=y=0,5

  => %m

  b) \(C2H5OH+CH3COOH-^{H2SO4,đặc,nóng}>CH3COOC2h5+H2O\)0,5mol...................................................................0,5mol

  => H = \(\dfrac{m\left(thực-tế\right)}{m\left(lý-thuyết\right)}.100=\dfrac{15,8}{88.0,5}.100\) \(\approx\) 35,9%

    bởi Nguyễn Hà Ngọc Dung 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1