YOMEDIA

Tính hiệu suất phản ứng este hóa

Cho 53g hỗn hợp rượu etylic và axit axetic tác dụng hoàn toàn với Na được 11,2 l H2 (đktc)

a)tính %khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

b) Đun nóng hỗn hợp trên với H2SO4 đặc làm xúc tác thu 15,8g este.Tính hiệu suất phản ứng este hóa

  bởi Dell dell 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi : nC2H5OH = x ; nCH3COOH = y

  Ta có : 46x + 60y = 53 (1)

  PTP ư :

  \(2C2H5OH+2Na->2C2H5ONa+H2\uparrow\)

  xmol..............................................................1/2xmol

  \(2CH3COOH+2Na->2CH3COONa+H2\)

  ymol...................................................................1/2ymol

  ta có : nH2 = 1/2x+1/2y = 0,5(2)

  Giải 1 và 2 ta được : x=y=0,5

  => %m

  b) \(C2H5OH+CH3COOH-^{H2SO4,đặc,nóng}>CH3COOC2h5+H2O\)0,5mol...................................................................0,5mol

  => H = \(\dfrac{m\left(thực-tế\right)}{m\left(lý-thuyết\right)}.100=\dfrac{15,8}{88.0,5}.100\) \(\approx\) 35,9%

    bởi Nguyễn Hà Ngọc Dung 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 •  Thể tích không khí (chứa 20% thể tích oxi) đo ở đktc cần dùng để đốt cháy hết 3,2 gam khí metan là

  17/04/2020 |   0 Trả lời

 • Giải giúp mk vớiiii ạ

  24/03/2020 |   0 Trả lời

 • để rượu loãng (dung dịch loãng của rượu etylic trong nước) ngoài không khí một thời gian thu được giấm

  a) Viết PTHH của phản ứng

  b) Tính nồng độ phần trăm axit axetic trong giấm thu được khi để 500ml rượu 10o ngoài không khí lên men, biết khối lượng riêng của rượu etylic bằng 0,78g/ml, của nước bằng 1,0g/ml, giả sử phản ứng xảy ra với hiệu suất 80%

  01/04/2019 |   1 Trả lời

 • 1.có 4 lọ không nhãn đựng riêng biệt các dd sau axit axetic , glucozơ, hồ tinh bột, rượu etylic . nêu phương pháp nhận biết các dd trên.

  2. Cho 4,8g kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dd CH3COOH 6%.

  a) Tính khối lượng đ CH3COOH 6% dã dùng ?

  b) Tính thể tích khí H2 sinh ra đktc ?

  c) Lấy cùng khối lượng axit axetic như phản ứng trên tham gia phản ứng este hóa với rượu etylic có axit H2SO4 đặc làm xúc tác, đun nóng thu được 26,4g atyl axetat . Hãy tính hiệu suất phản ứng este hóa .

  (Cho biết : C=12, H=1, O=16, Mg=24 )

  10/04/2019 |   1 Trả lời

 • bằng phương pháp hóa học phân biệt các chất : glucozo , sacaozo , axit axentic

  10/04/2019 |   1 Trả lời

 • C3H8O + Ca \(\rightarrow\) ........ + .........

  14/04/2019 |   1 Trả lời

 • thực hiện dãy chuyển đổi:

  CaC2 -> C2H2 -> C2H4 -> CO2 -> Na2CO3

  C2H4Br2

  14/04/2019 |   1 Trả lời

 • Hoàn thành dãy biến hóa sau:

  ( -C6H10O5- )n ------> C6H12O6 ------> C2H5OH ------> CH3COOH ------> CH3COOC2H5.

  Mọi người giúp mik nha, mik đag cần giải gấp, cảm ơn nhiều ạ ~♥♥♥♥♥

  14/04/2019 |   1 Trả lời

 • cho 10,6 g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml đ NAOH 0,5 M .tính phần trăm kluong mỗi chất trong hỗn hợp đầu

  21/04/2019 |   1 Trả lời

 • đốt cháy hoàn toàn 3.36 lít khí etilen.

  a, viết phương trình phản ứng xảy ra?

  b. tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy lượng khí etilen trên? biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí?

  c. dẫn sản phẩm đốt cháy sục vào nước vôi trong dư. tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng (các khí đo ở đktc)

  giải giúp mk với <3

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • Cẩm Vân Nguyễn Thị giúp em ạ

  A là hỗn hợp gồm rượu etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH và Cn+1H2n+3COOH.Cho a(g) A tác dụng với Na thoát ra 3,92 lít H2. Mặt khác khi đốt cháy hoàn tao2n a(g) A sản phẩm cháy được dẫn qua H2SO4 đặc rồi đến Ba(OH) thì lượng H2SO4 đặc tăng thêm 17,1g còn ở dung dịch Ba(OH)2 xuất hiện 147,75 gan kết tủa. Tìm công thức axit và thành phần khối lượng của hỗn hợp A

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • Để đốt cháy hoàn toàn 1 lượng khí ch4 người ta phai dùng 224l ko khí ở đktc

  a, viết Pt hh

  b, tính thể tích khi ch4 đem đôts cháy

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • Cần những phản ứng hóa học nào trong quá trình dùng nước dừa làm giấm ăn. Viết phương trình.

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • Mọi người giải giúp mình với ạ

  1/ Trình bày phương pháp hóa học phân biệt

  - các chất lỏng riêng rẽ: nước, rượu etylic, axit axetic

  - các chất lỏng: dd axit axetic, dd axit sunfuric, rượu etylic

  2/ Để trung hòa 100ml dd axit axetic cần 200ml dd natri hiđroxit 0,1M. Tính nồng độ mol của axit axetic trong dd đã sử dụng

  - mọi người giúp mình nhé mai mình học rồi-

  22/04/2019 |   1 Trả lời

 • giúp mình với, mình đang cần gấp

  Bằng các phương pháp hóc học hãy phân biệt các chất sau:

  a) Dầu ăn, rượu etylic, axit axeyic

  b) Rượu etylic, atyl axetat, axit axetic

  c) Khí cacbonic, khí metan, khí etilen

  23/04/2019 |   1 Trả lời

 • MÌNH CẦN GẤP!!! MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!!
  Câu 1: Viết CTCT đầy đủ của rượu etylic, axit axetic?
  Câu 2: Phân biệt các chất sau (viết PTHH (nếu có)):
  a) CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5
  b) CH3COOH, C2H5OH, C6H6
  Câu 3: Viết PTHH thực hiện các dãy biến hóa, ghi rõ điều kiện (nếu có):
  a) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Ca (5) -> CH3COONa
  b) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Mg (5) -> CH3COOK
  Câu 4:
  a) Cho Na dư tác dụng với 25ml dd rượu 85 độ. Tính thể tích H2 ?
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m (g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc). Mặt khác nếu cho m (g) hh X td vừa CaCO3 thì cần hết 1,5 g CaCO3 .
  - Xác định m = ?
  - Đem m (g) hh trên vs H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số lượng các chất este thu được sau phản ứng?
  Câu 5:
  a) Cho K dư td vs 25 ml dd rượu etylic 58 độ. Tính thể tích H2 (đktc)
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m(g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc).
  Mặt khác cho m (g) X td vừa đủ vs dd NaOH 0,1 M thì cần hết 200ml.
  - Xác định m = ?
  - Đun m (g) hh trên với H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số (g) este thu được sau phản ứng H% phản ứng = 65%
  c) hh X gồm 2 axit A và B có công thức CnH2n+1COOH (0<n<6) (tính chất giống axit axetic). Cho 41,2 g hh tác dụng với vừa đủ 500 ml dd NaOH 1M. Xác định CTPT của 2 axit biết rằng trong hh tỉ lệ mol nA : nB = 1 : 4 và M A < M B

  23/04/2019 |   1 Trả lời

 • Câu 1. Từ 2 lít rượu 45° có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25°?

  Câu 2. Có 3 lọ mất nhãn đựng khí CO2, CH4, C2H4, hóa chất coi như đầy đủ. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết (viết phương trình phản ứng)

  23/04/2019 |   1 Trả lời

 • Hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3OH.Chia hỗn hợp A làm 3 phần bằng nhau:

  Phần 1: tác dụng với k dư hu được 12,32 lít khí (dktc)

  Phần 2: tác dụng với CaCO3 dư thấy thoát ra 5,6 lít khí (dktc)

  Phần 3: đun nóng với H2SO4 đặc để điều chế este

  a,viết pthh

  b,Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A?

  c, tính khối lượng của este thu được biết hiệu suất của quá trình phản ứng là 90%

  23/04/2019 |   1 Trả lời

 • có 2 lọ không nhãn đựng 2 chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic làm thế nào để nhận biết

  24/04/2019 |   1 Trả lời

 • các bạn giải hộ mình với

  Đốt cháy 46g hợp chất hữu cơ A thu được 54g nước. Đem toàn bộ sản phẩm lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 200 g kết tủa tạo thành. Xác định công thức phân tử của A biết khối lượng mol của A là 46g/mol

  24/04/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA