RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 108 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 108 sách GK Hóa lớp 9

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Cách 1: Tính %mC trong từng chất rồi so sánh:

\(\% {m_{C(C{H_4})}} = \frac{{12 \times 100\% }}{{16}} = 75\% \)

\(\% {m_{C(C{H_3}Cl)}} = \frac{{12 \times 100\% }}{{50,5}} = 23,7\% \)

\(\% {m_{C(C{H_2}C{l_2})}} = \frac{{12 \times 100\% }}{{85}} = 14,1\% \)

\(\% mC(CHC{l_3}) = \frac{{12 \times 100\% }}{{129,5}} = 9,26\% \)

Thành phần phần trăm khối lượng C trong các chất sắp xếp theo thứ tự sau:

CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Cách 2: Phân tử các chất chỉ có 1 nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên thành phần phần trăm khối lượng C trong các hợp chất được sắp xếp : CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 108 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)