YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 34.1 trang 43 SBT Hóa học 9

Bài tập 34.1 trang 43 SBT Hóa học 9

Có các chất sau: CaCO3, Na2CO3, C2H6, C2H6O, CO, C2H4, C2H5O2N. Các hợp chất trên đều là

A. hợp chất vô cơ.

B. hợp chất hữu cơ.

C. hợp chất chứa cacbon.

D. hợp chất chứa oxi

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.1

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.1 trang 43 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON