YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 108 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 108 sách GK Hóa lớp 9

Dựa vào dữ kiện nào trong các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí).

b) Màu sắc.

c) Độ tan trong nước.

d) Thành phần nguyên tố.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Dựa vào thành phần nguyên tố (trường hợp d) để xác định một hợp chất là vô cơ hay hữu cơ. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon (trừ một số như CO, CO2 , H2CO3, muối cacbonat kim loại...)

 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 108 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON