YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 34.7 trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 34.7 tr 44 SBT Hóa học 9

Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 là 13. Khi đốt cháy 5,2 gam A thu được m gam CO2 và a gam H2O. Cho toàn bộ lượng CO2 thu được ở trên hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 40 gam kết tủa. Hãy xác định công thức phân tử của A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.7

Ta có MA = 13 x 2 = 26 (gam/mol)

Khi đốt cháy A sinh ra C02, H20 → A chứa C, H và không có oxi vì MA = 26 gam/mol.

Gọi công thức của A là CnHm

Phương trình hoá học:

CnHm + (n + m/4)O2 → nCO2 + m/2H2O

CO2 + Ca(OH)→ CaCO3 + H2O

nA = 5,2 : 26 = 0,2 mol

nCO2 = nCaCO3 = 40 : 100 = 0,4 mol

Vậy 0,2n = 0,4 ⇒ n = 2 ⇒ công thức của A là C2H2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.7 trang 44 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON