tran jhj's Profile

tran jhj

tran jhj

18/12/1986

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • tran jhj đã đặt câu hỏi: bai tạp vè muôi a xit Cách đây 4 tháng

    cho 15,3g hợp chất X ( có 2 nguyên tố) vào dung dịch KHCO3. Phản ứng xong được chất kết tủa và dung dịch Y chứa 2 bazo kiêm có số mol bằng nhau. Cho tiếp 0,5 mol K2CO3 vao ung dịch Y phản ứng xonglượng kết tủa tăng thêm và  được dung dịch Z chỉ còn a mol 1 bazo kiềm duy nhất

    1. Tìm chất X rồi viết phương trình minh họa?

    2, tính khối lượng chất kết tủa và tính a?

    3, Chất X để ngoài không khí thấy khối lượng tăng. giải thích?