ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 129 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 129 sách GK Hóa lớp 9

Chọn những câu đúng trong các câu sau:

a) Dầu mỏ là một đơn chất.

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại Hiđrocacbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.

e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Câu đúng là câu c và câu e.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 129 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1