YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 129 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 129 sách GK Hóa lớp 9

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)dư thấy tạo ra 4,9g kết tủa.

a) Viết các phương trình hóa học (biết N2, CO2 không cháy).

b) Tính V (đktc).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Phương trình hóa học:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (1).

N2 và CO2 không cháy.

Khí CO2 hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 có những phản ứng sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2).

Câu b:

Gọi thể tích khí thiên nhiên là V lít:

VCH4 = 0,96V.

VCO2 = 0,02V.

Tổng thể tích CO2 là:

VCO2 = 0,98V.

nCO2 = 0,98V : 22,4 

Theo phương trình (2) ta có:

nCO2 = nCaCO3 = 49 : 100 = 0,049 mol

0,98V : 22,4  = 0,049

Vậy giá trị V là:

V = 1,12(l).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 129 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON