Cân bằng các phản ứng Fe(OH)3 + HCl

bởi Phạm Khánh Linh 21/09/2018

cân bằng các phản ứng sau
1.....CO +Fe2O3 ____> ..... Fe +..... CO2

2..... C+ .....Fe2O3_____>.....Fe+.....CO2

3..... KClO3_____> .....KCl +..... O2

4 Ba(OH)2 +.....Na2SO4_____> BaSO4+.....NaOH

5K2O + H2O_____>2KOH

6 Fe(OH)3+ .....HCl_____> FeCl2+ .....H2O

giúp mình vs

 

Câu trả lời (1)

 • 1 ....3.CO + Fe2O3 ____> ...2.. Fe +...3.. CO2

  2 ...3.. C + ..2...Fe2O3_____>...4..Fe+...3..CO2

  3 ..2... KClO3_____> ...2..KCl +...3.. O2

  4 Ba(OH)2 +.....Na2SO4_____> BaSO4 +..2...NaOH

  5 K2O + H2O_____>2KOH

  6 Fe(OH)3+ ....2.HCl_____> FeCl2+ .....H2O ========> Phương trình này sai

  bởi Thiện Nguyễn 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan