Tính % khối lượng các chất có trong hỗn hợp Y

bởi Cam Ngan 30/03/2019

Dùng khí CO để khử hoàn toàn 20g một hỗn hợp (Y) gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được chất rắn chỉ là các kim loại, lượng kim loại này được cho phản ứng với dd H2SO4 loãng (lấy dư) thì thấy có 3,2g một kim loại màu đỏ không tan.
a) tính % khối lượng các chất có trong hỗn hợp Y
b) nếu dùng khí sản phẩm ở các phản ứng khử Y, cho đi qua dd Ca(OH)2 dư thì được bao nhiêu gam kết tủa? Biết hiệu suất phản ứng này chỉ đạt 80%

Câu trả lời (1)

 • a/

  \(3CO\left(0,3\right)+Fe_2O_3\left(0,1\right)\rightarrow2Fe\left(0,2\right)+3CO_2\left(0,3\right)\)

  \(CO\left(0,05\right)+CuO\left(0,05\right)\rightarrow Cu\left(0,05\right)+CO_2\left(0,05\right)\)

  Kim loại màu đỏ không tan là đồng nên ta có

  \(n_{Cu}=\frac{3,2}{64}=0,05\)

  \(\Rightarrow m_{CuO}=0,05.80=4\)

  \(\Rightarrow m_{Fe_2O_3}=20-4=16\)

  \(\Rightarrow n_{Fe_2O_3}=\frac{16}{160}=0,1\)

  \(\%CuO=\frac{4}{20}=20\%\)

  \(\Rightarrow\%Fe_2O_3=100\%-20\%=80\%\)

  b/ \(n_{CO_2}=0,05+0,3=0,35\)

  \(CO_2\left(0,28\right)+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\left(0,28\right)+H_2O\)

  \(n_{CO_2\left(pư\right)}=0,35.0,8=0,28\)

  \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=0,28.100=28\)

  bởi Nguyễn ngọc minh Minh 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan