Viết các phương trình phản ứng

bởi Bánh Mì 30/03/2019

Để khử hoàn toàn 47,2g hh gồm CuO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùg V lít khí H2(đktc) sau pứ thu đc m gam kim loại và 14,4g nước. Viết các PTPỨ. Tính gtrị của m và V

Câu trả lời (1)

 • CuO+H2->Cu+H2O(1)

  Fe2O3+3H2->2Fe+3H2O(2)

  Fe3O4+4H2->3Fe+4H2O(3)

  nH2O=0.8(mol)

  Theo pthh(1)(2)(3) nH2O=nH2

  ->nH2 cần dùng=0.8(mol)

  ->V=0.8*22.4=17.92(l)

  mH2=0.8*2=1.6(g)

  Theo đlbtkl:mOxit+mH2=m nước+m kim loại

  <->47.2+1.6=14.4+m kim loại

  ->m kim loại=47.2+1.6-14.4=34.4(g)

   

  bởi Trần Nguyễn Nhung 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan