H2SO4+NO

-->

Cân bằng S+HNO3-->H2SO4+NO

bởi Nguyễn Vũ Khúc 01/10/2018

HELP ME

S+HNO3-->H2SO4+NO

cân bằng giúp mình với!!!!!

Câu trả lời (1)

 • Đặt \(aS+bHNO_3\rightarrow cH_2SO_4+dNO\)

  Về S : \(a=c\)

  Về H: \(b=2c\)

  Về N: \(b=d\) suy ra b=d=2c=2a

  Về O: \(3b=4c+d\)

  Mà b = d = 2c = 2a nên 3b = 6c = 4c + 2c = 4c+d ( thỏa mãn )

  Lấy \(a=c=1\Rightarrow b=d=2\)( Có thể lấy a = c = bất kỳ giá trị nào )

  Thay và có :

  \(S+2HNO_3\rightarrow H_2SO_4+2NO\)

  bởi P. Linh Lê 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan