ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích (dktc) khí hiđro H2 ?

Xet thi nghiem khi cho 11.2 gam sat tac dung vua du voi 14.6 gam axit clohidric HCL thi tao thanh 25.4 gam sat (ii) clorua FeCl2 va khi hidro H2

A Viet pt va can bang pt phan ung

B Tinh the tich (dktc) khi hidro H2 ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

  \(n_{HCl}=\dfrac{14,6}{36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  \(n_{FeCl_2}=\dfrac{25,4}{127}=0,2\left(mol\right)\)

  PT: Fe + 2HCl ➝ FeCl2 + H2

  Trước 0,2 0,4 0 0 mol

  Trong 0,2 0,4 0,2 0,2 mol

  Sau 0 0 0,2 0,2 mol

  \(V_{H_2\left(đktc\right)}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

    bởi phạm thị thảo 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1