ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 61 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 61 sách GK Hóa lớp 8

Khẳng định sau gồm hai ý: "Trong phản ứng hóa học chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất phản ứng được bảo toàn"

Hãy chọn phương án trả lời đúng trong số các phương án cho sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 1 không giải thích ý 2.

D. Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích ý 2.

E. Cả hai ý đều sai.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích ý 2.

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 61 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF