YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 61 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 61 sách GK Hóa lớp 8

Cho sơ đồ của phản ứng như sau:

Al + CuSO4 → Alx(SO4)y + Cu

a) Xác định các chỉ số x và y.

b) Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại số phân tử của cặp hợp chất.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Chỉ số x = 2, y= 3.

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Câu b:

Tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại là 2 : 3.

Tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất là 3 : 1.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 61 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON