ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính khối lượng dung dịch X cần để trung hòa vừa đủ 200 gam dung dịch Y?

X là dung dịch HCl 1M, Y là dung dịch chứa Ba(OH)2 17,1% và NaOH 12%.

a) Tính khối lượng dung dịch X cần để trung hòa vừa đủ 200 gam dung dịch Y. Biết khối lượng riêng của dung dịch X bằng 1,02 g/m

b) Cô cạn dung dịch sau phản ứng trung hòa thu được m gam chất rắn khan. Tìm giá trị m.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  1. Đề bài cho dung dịch Y có khối lượng là 200 gam
  • Ta có :

  mBa(OH)2 = 200 . 17,1% = 34,2g

  mNaOH = 200 . 12% = 24g

  • Ta có PT

  Ba(OH)2      +   2HCl    ->   BaCl2        +     2H2O

      0,2                0,4           0,2

  NaOH        +    HCl      ->    NaCl     +      H2O

      0,6               0,6              0,6

  • nHCl = 0,6 + 0,4 = 1 ( mol )
  • VHCl = CM . n = 1 ( L )
  • mHCl = V . D = 1,02g
  • b) mBaCl2 = 0,2 . ( 137 + 71 ) = 41,6g
  • mNaCl = 0,6 . ( 23 + 35,5 ) = 35,1g
  • m = mNaCl + m BaCl2 = 76,7g
    bởi Huy Pham 16/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1