YOMEDIA

Số gam kết tủa Zn(OH)2 thu được là?

Cho em hỏi câu này với ạ. Em cảm ơn.

Cho dung dịch chứa 0,05 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,02 mol ZnSO4 thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 1,98 gam

B. 1,485 gam

C. 2,475 gam

D. 0,99 gam

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (9)

 
 
 
 • Bài này cẩn thận vì Zn(OH)2 tan trong kiềm dư. Cụ thể như này nhé bạn.

  2NaOH + ZnSO4 → Zn(OH)2 + Na2SO4   (1)
                   0,04       0,02            0,02
  Sau phản ứng (1). 
  nNaOH dư = 0,05 – 0,04 = 0,01

                  2NaOH + Zn(OH)2 Na2ZnO2 + H­2O     (2)
                    0,01         0,005
  (2). \(n_{Zn(OH)_{2}}\) bị tan = 0,005
  ⇒ \(n_{Zn(OH)_{2}}\) còn lại = 0,015
                 m = 99.0,015 = 1,485 gam

    bởi Thùy Trang 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mình ý tưởng về bài này với. Không lẽ lại viết phương trình. Chắc chết. 

  Một hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ mol Na và Al tương ứng là 5:4) tác dụng với H2O dư thì thu được V lít khí, dung dịch Y và chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 0,25V lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). Thành phần % theo khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là?

    bởi Co Nan 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bạn không thích viết phương trình thì bảo toàn electron lấy tỉ lệ mol thôi nhé.

  Na + H2O → NaOH + \(\frac{1}{2}\) H2
  NaOH + Al + H2O NaAlO2 + \(\frac{3}{2}\) H2
  Vì nNa > nAl chất rắn chỉ còn Fe nFe = \(n_{H_{2}}\) sau = \(\frac{0,25V}{22,4 }\) (mol)
  \(n_{H_{2}} = \frac{1}{2} n_{Na}+ \frac{3}{2}n_{Al} = \frac{V}{22,4}\)

  Mà nAl : nNa  = 4 : 5
  \(\\ \Rightarrow n_{Al} = \frac{8V}{(17.22,4) }; \ n_{Na} = \frac{10V}{(17.22,4)} \\ \Rightarrow \%m_{Fe}= 34,80 \ \%\)

    bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mọi người cho mình hỏi bài sau với nhé. Thanks nhiều.

  X là dd Al2(SO4)3, Y là dd Ba(OH)2. Trộn 200ml dd X với 300ml dd Y thu được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200ml dd X với 500ml dd Y thu được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dd X là?

    bởi Bi do 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bạn này chọn bài để hỏi đúng hay.

  Khi trộn 200ml X với 500ml Y thu được lượng kết tủa lớn hơn trộn 200ml X với 300ml Y ⇒ khi trộn với 300ml Y, Al2(SO4)3 vẫn còn dư, Ba(OH)2 phản ứng hết, kết tủa Al(OH)không bị hòa tan 
  Gọi x, y là nồng độ của 2 dung dịch X và Y 
  Trộn 200ml X với 300ml Y: \(n_{Ba(OH)_{2}}\) = 0,3y 
  3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2Al(OH)3 
  0,2y       0,3y                           0,3y
  Khối lượng kết tủa: 
  mkết tủa = mBaSO4 + \(m_{Al(OH)_{3}}\) = 233.0,3y + 78.0,2y = 8,55g 
  ⇒ y = 0,1M 
  Trộn 200ml X với 500ml Y: \(n_{Al_{2}(SO_{4})_{3}}\) = 0,2x 
  Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 → 3BaSO4 + 2Al(OH)3 
  0,2x           0,3x        0,3x         0,2x
  Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2
  2z             z
  Khối lượng kết tủa tạo thành: 
  mkết tủa = mBaSO4 + \(n_{Al(OH)_{3}}\) = 233.0,3x + 78.(0,2x - 2z) = 12,045g 
  ⇒ 85,5x - 156z = 12,045 
  Số mol Ba(OH)2 tham gia pư: 
  \(n_{Ba(OH)_{2}}\) = 0,3x + z = 0,5.y = 0,5.0,1 = 0,05mol 
  ⇒ x = 0,15M và z = 0,005mol 
  Vậy nồng độ của dung dịch X và Y lần lượt là 0,15M và 0,1M 

    bởi Mai Thuy 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b

    bởi nghiêm tiến ngọc 23/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án B nhé

    bởi Chu Chu 31/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)