ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 136 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 136 sách GK Hóa lớp 11

Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

A. CH2=CH-CH=CH-CH3

B. CH2=CH-C-(CH3)=CH2

C. CH2=CH-CH2-CH=CH2

D. 

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 136 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1