YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.5 trang 47 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.5 trang 47 SBT Hóa học 11

Viết công thức cấu tạo của:

1. 2,3-đimetylbuta-1,3-đien

2. 3-metylpenta-1,4-đien

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.5

1.    (2,3-đimetylbuta-1,3-đien)

2. (3-metylpenta-1,4-đien)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.5 trang 47 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON