YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào dấu [...] ở mỗi câu sau đây:

a) 4 nguyên tử C của buta-1,3-dien cùng nằm trên một đường thẳng. [...]

b) 4 nguyên tử C của buta -1,3-đien cùng nằm trên một mặt phẳng. [...]

c) 4 nguyên tử của 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3-đien nằm trên một mặt phẳng.  [...]

d) 6 nguyên tử H của buta-1,3-đien không cùng nằm trên một mặt phẳng với 4 nguyên tử C. [...]

e) 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3-đien xen phủ với nhau tạo ra obitan π chung. [...]

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

e) Đ

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON