YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.6 trang 47 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.6 trang 47 SBT Hóa học 11

Chất A là một ankađien liên hợp có mạch cacbon phân nhánh. Để đốt cháy hoàn toàn 3,4 g A cần dùng vừa hết 7,84 lít O2 lấy ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.6

 CnH2n−2 + (3n+1)/2O→ nCO+ (n−1)H2O

Theo phương trình : Cứ (14n - 2)g ankađien tác dụng với (3n+1)/2mol O2.

Theo đầu bài : Cứ 3,4 g ankađien tác dụng với 0,35 mol O2.

\(\frac{{14n - 2}}{{3,4}} = \frac{{3n - 1}}{{2.0,35}} \to n = 5\)

Công thức phân tử : C5H8 ;

Công thức cấu tạo : CH2=C(CH3)-CH=CH2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.6 trang 47 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON