ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 30.6 trang 47 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.6 trang 47 SBT Hóa học 11

Chất A là một ankađien liên hợp có mạch cacbon phân nhánh. Để đốt cháy hoàn toàn 3,4 g A cần dùng vừa hết 7,84 lít O2 lấy ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.6

 
 

 CnH2n−2 + (3n+1)/2O→ nCO+ (n−1)H2O

Theo phương trình : Cứ (14n - 2)g ankađien tác dụng với (3n+1)/2mol O2.

Theo đầu bài : Cứ 3,4 g ankađien tác dụng với 0,35 mol O2.

\(\frac{{14n - 2}}{{3,4}} = \frac{{3n - 1}}{{2.0,35}} \to n = 5\)

Công thức phân tử : C5H8 ;

Công thức cấu tạo : CH2=C(CH3)-CH=CH2

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.6 trang 47 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trúc Angela

  Giúp mình được không ạ, cảm ơn các bạn rất nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Yến Nhi

  Nhiệt phân hỗn hợp butan, but-1-en và but-2-en người ta thu được buta-1,3-dien với hiệu suất 80% (theo số mol). Hãy tính khối lượng polobutađien thu được 1000m3 (27oC,1atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 90%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Nhiệt phân nhựa cây guta peccha người ta thu được một chất lỏng A chứa 88,23% C; 11,76%H. Tỉ khối hơi của A so với nito bằng 2,43. Cứ 0,34 gam A phản ứng với brom dư thì cho 1,94 gam một chất lỏng nặng hơn nược và không tan trong nước. Cho A phản ứng với H2 dư thì thu được isopentan.

  a) Hãy xác định công thức phân tử của A.

  b) Các dữ kiện đã đủ để xác định công thức cấu tạo của A chưa, vì sao?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1