YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

Nhiệt phân hỗn hợp butan, but-1-en và but-2-en người ta thu được buta-1,3-dien với hiệu suất 80% (theo số mol). Hãy tính khối lượng polobutađien thu được 1000m3 (27oC,1atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 90%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

CH3-CH2-CH2-CH3 : a mol

CH3-CH2-CH=CH2: b mol

CH3-CH=CH-CH3: c mol

Số mol hỗn hợp: 

\({n_{hh}} = \frac{{PV}}{{RT}} = \frac{{{{10}^6}.1}}{{0,082.300}} = 40650,41mol\)

Số mol phản ứng:

\({n_{pu}} = \frac{{40650,41.80}}{{100}} = 32520,33mol\)

Khối lượng buta-1,3-dien thu được: m = 32520,33.54 = 1756097,82 (gam)

Phương trình phản ứng điều chế polibutadien:

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Khối lượng polibutadien thực tế thu được: 

\(M = \frac{{1756097,82.90}}{{100}} = 1580489(g) = 1580,49(kg)\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF