ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 30.3 trang 47 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.3 trang 47 SBT Hóa học 11

Cho butan-1,3-ddien phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 (về số mol) ở -80oC, sản phẩm chính thu được là:

A. CH2=CH-CHBr-CH2Br

B. CH2Br-CH=CH-CH2Br

C. CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

D. CH2Br-CH=CBr-CH3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.3

 
 

Đáp án A

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.3 trang 47 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1