YOMEDIA
UREKA

Bài tập 30.3 trang 47 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.3 trang 47 SBT Hóa học 11

Cho butan-1,3-ddien phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 (về số mol) ở -80oC, sản phẩm chính thu được là:

A. CH2=CH-CHBr-CH2Br

B. CH2Br-CH=CH-CH2Br

C. CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

D. CH2Br-CH=CBr-CH3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.3

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.3 trang 47 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON