YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho buta-1,3-đien và isoprene lần lượt tác dụng với H2, Cl2 theo tỉ lệ mol ankadien:tác nhân = 1 : 1 và ankadien:tác nhân = 1 : 2.

b) Vì sao phản ứng hóa học của buta – 1,3- đien và isoprene có nhiều điểm giống nhau?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Với tỉ lệ mol 1:1.

CH2=CH-CH=CH2 + H2 → CH3-CH2-CH=CH2  (Ni, to, 1:2)

CH2=CH-CH=CH2  + H2 → CH3-CH=CH=CH3  (Ni, to, 1:4)

CH2=CH-CH=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CHCl-CH=CH2  (tỉ lệ 1:2)

CH2=CH-CH=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH=CH-CH2Cl  (tỉ lệ 1:4)

CH2=C(CH3)-CH=CH2 + H2 → CH3-CH(CH3)-CH=CH2 (Ni, to, 1:2)

CH2=C(CH3)-CH=CH2 + H2 → CH3=C(CH3)-CH2- CH(Ni, to, 3:4)

CH2=C(CH3)-CH=CH2 + H2 → CH3=C(CH3)=CH-CH3 (Ni, to, 1:4)

CH2=C(CH3)-CH=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CCl(CH3)-CH=CH2 (tỉ lệ 1:2)

CH2=C(CH3)-CH=CH2 + Cl2 → CH2=C(CH3)-CHCl-CH2Cl (tỉ lệ 3:4)

CH2=C(CH3)-CH=CH2 + Cl2 → CH2Cl-C(CH3)=CH-CH2Cl  (tỉ lệ 1:4)

Với tỉ lệ mol 1:2.

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3  (Ni, to)

CH2=CH-CH=CH2  + 2Cl2 → CH2Cl-CHCl-CCl-CH2Cl  

CH2=C(CH3)-CH=CH+ 2H2 → CH3-CH(CH3)-CH2-CH3  (Ni, to)

CH2=C(CH3)-CH=CH+ 2Cl2 → CH2Cl-CCl(CH3)-CHCl-CH2Cl (tỉ lệ 1:2)

Câu b:

Phản ứng hóa học của buta-1,3-đien và isoprene có nhiều điểm giống nhau vì chúng có cấu tạo giống nhau (ankađien có hai nối đôi cách nhau chỉ một nối đơn hay còn gọi là ankađien liên hợp)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF