YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.4 trang 47 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.4 trang 47 SBT Hóa học 11

Các nhận xét sau đây đúng hay sai ?

1. Các chất có công thức CnH2n-2 đều là ankađien.

2. Các ankađien đều có công thức CnH2n-2

3. Các ankađien đều có 2 liên kết đôi.

4. Các chất có 2 liên kết đôi đều là ankađien.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.4

1 - Sai;

2 - Đúng;

3 - Đúng;

4 - Sai.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.4 trang 47 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON