ADMICRO
UREKA

Bài tập 4 trang 135 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 135 sách GK Hóa lớp 11

Khi cho buta -1,3 - đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được:

A. Butan      B. Isobutan     C. Isobutilen      D. Pentan

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

\(CH_{2}=CH-CH=CH_{2}+2H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ xt, t^0 \ }CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 135 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON