YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.2 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.2 trang 46 SBT Hóa học 11

Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ?

A. CH2 = C = CH - CH3

B. CH2 = CH - CH = CH2

C. CH2 = CH - CH2 - CH = CH2

D. CH2 = CH - CH = CH - CH3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.2

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.2 trang 46 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF