ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 30.2 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.2 trang 46 SBT Hóa học 11

Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ?

A. CH2 = C = CH - CH3

B. CH2 = CH - CH = CH2

C. CH2 = CH - CH2 - CH = CH2

D. CH2 = CH - CH = CH - CH3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.2

 
 

Đáp án B

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.2 trang 46 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1