AMBIENT

Bài tập 2 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11

Bài tập 2 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11

Làm thế nào để tách riêng từng khí CO và CO2 ra khỏi hỗn hợp của chúng:

a) Bằng phương pháp vật lí

b) Bằng phương pháp hóa học

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) Phương pháp vật lí: nén dưới áp suất cao, CO2 hóa lỏng, tách riêng được CO2 và CO ra khỏi nhau.

b) Phương pháp hóa học: dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, CO2 bị hấp thụ, thu được CO thoát ra.

CO+  Ca(OH)2  →  CaCO3 + H2O

Lọc kết tủa, hòa tan kết tủa trong dung dịch HCl, dẫn khí tạo thành qua NaHCO3 loại bỏi HCl thu CO2

CaCO+ 2HCl → CaCl+ CO+ H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • trang lan

  cho H2O qua c nóng đỏ thu được 15,68lit hh X đktc gồm CO, CO2,H2. Dẫn toàn bộ X qua CuO nung nóng được hh chất rắn Y , cho toàn bộ Y pu vơi HNO3 thu được  8,96 lít khí NO , sản phẩm khử duy nhất. Tính % V của Co  trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05 M thu được kết tủa X và dd Y. Cho biết khổi lượng dd Y tăng hay giảm bao nhiêu so với dd Ca(OH)2 ban đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  - Cần giúp đỡ gấp <(")
  Nung 4 g hỗn hợp Cuo , Feo với C dư trong điều kiện khôn có không khí thu đượ 1,12 lít (đktc) khí Y gồm Co và CO2 và chất rắn Z. Dẫn Y qua bình đượng nước vôi trong dư thì thu được 0,5 g kết tủa. % khối lượng Feo trong X và khối lượng Z lần lượt là?
  A. 90,0% và 2,98g C. 66,7% và 3,12g
  B. 90% và 3,12g D. 66,7% và 2,98g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Nung trong chân không 69,6g hỗn hợp (X) gồm C, Fe2O3 và Ba(HCO3)2 tới phản ứng xảy ra hoàn toàn và vừa đủ, thì thu được hỗn hợp (Y) chỉ gồm một kim loại và một oxit kim loại một khí (Z) duy nhất thoát ra. Cho khí này vào bình kín chứa 3g than nóng đỏ (thể tích không đáng kể) tới phản ứng hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất bình tăng lên 45,(45)%. Tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp (X).
  - Cảm ơn nhiều :))

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3(nung nóng), thu được m gam chất rắn và hỗn hợp X. Cho X vào dd Ca(OH)2 dư thu được 9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

  a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

  b) FeSO4 + NaOH (loãng)

  c) NaHCO3 + HCI

  d) NaHCO3+ NaOH

  e) K2CO3+ NaCI

  g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

  h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

  i) CuSO4 + Na2S

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Tính VCO2

  bởi hà trang 04/11/2018

  Cho từ từ 100ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,4M vào 100ml dung dịch Na2CO3 1M. Tính VCO2 (dkc)

  Giúp với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>