ON
YOMEDIA
VIDEO

Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là?

A. 48,52%

B. 42,25%

C. 39,76%

D. 45,75%

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (8)

 
 
 
 • Giả sử khối lượng phân supephotphat kép đó là 100 gam

  ⇒ mCa(H2PO4)= 69,62 gam.

  ⇒ nP2O5 = nCa(H2PO4)2 = 69,62234 

  ⇒ mP2O5 ≈ 42,25 gam

  ⇒ %P2O5 = 42,25%

    bởi Nguyễn Minh Hải 22/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong 100 gam phân supephotphat kép có: mCa(H2PO4)2= 69,62 gam

  → nCa(H2PO4)2=  69,62/243= 0,2975 mol

  → nP2O5= nCa(H2PO4)2= 0,2975 mol → mP2O5= 0,2975.142= 42,25 (gam)

  Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng % khối lượng của P2o5 tương ứng có trong phân.

  →Độ dinh dưỡng của loại phân bón này là 42,25%

  B

    bởi Quang Nhân 25/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B đấy

    bởi Trần Xuân Phú 01/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi Nguyễn Hồng Thanh 05/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi Nguyễn Trí Hùng 05/08/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi Nguyễn Thị Hồng Ánh 08/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1