YOMEDIA

Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Khác với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết xích ma (\(\sigma\)), phân tử anken có chứa 1 liên kết pi (\(\pi\)) kém bền, dễ gẫy, do đó không giống với ankan là cho phản ứng thế là phản ứng đặc trưng, anken cho phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng.
  • Ví dụ:

C2H4 + H2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ Ni \ }\) C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

  • Ngoài ra anken còn cho phản ứng trùng hợp phản ứng làm mất màu dung dịch thuốc tím.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA