Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 • Khác với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết xích ma (\(\sigma\)), phân tử anken có chứa 1 liên kết pi (\(\pi\)) kém bền, dễ gẫy, do đó không giống với ankan là cho phản ứng thế là phản ứng đặc trưng, anken cho phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng.
 • Ví dụ:

C2H4 + H2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ Ni \ }\) C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

 • Ngoài ra anken còn cho phản ứng trùng hợp phản ứng làm mất màu dung dịch thuốc tím.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hoài Thương

  1)Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí etilen thì thu được bao nhiêu lít khí CO2 và bao nhiêu gam nước

  2) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol 1 anken X rồi dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Tính m nước thu được khi đốt cháy, tìm công thức của anken.

  Giải giúp tớ với cần gấp ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Đốt cháy hoàn toàn 2.24 anten A trong coi dư thu được hỗn hợp khí B. Cho B lần lượt đi qua bình b1 đựng H2SO4 đặc b2 dựng Ca(OH)2 dư. Thấy b1 có khối lượng tăng 5.4g b2 có 30g kết tủa. Xác định công thức phần tử A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho 2,24l c2h4 và 3,36l c2h2 tác dụng với m(g) br2 hãy viết phương trình, tính m và tính khối lượng các chất sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  hỗn hợp khí A ơ đktc gồm 2 anken . đốt cháy hết 1 l khí A cần 31/7 l khí O2 cùng đk. anken chứa nhiều C hơn chiếm 40-50% thể tích A.
  a, Tìm ctpt 2 anken
  b, tính % khối lượng mỗi anken.
  c , Trộn 4,074 l A với V l hiđrô rồi đun nóng với Ni . Hỗn hợp khí sau pư cho qua từ từ dd nc Brom , thấy nước Brom nhạt và dần mất màu . Khối lượng bình tăng 2,8933 g . Tính V hiđrô đã dùng và tính khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp ankan thu được .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  hai anken A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 13,44 lít hỗn hợp trên qua một bình đựng dung dịch brom dư thấy bình tăng 28 gam. XĐ: CTPT của hai anken?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho 3 hidrocacbon A B C thuộc dãy đồng đẳng liên tiếp nhau. Xác định công thức phân tử của chúng, biết rằng ptk của C lớn hơn A hai lần và A B C đều lm mất màu dd Brom

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Dẫ từ từ 4.48 lít khí etilen và propen(đktc) vào dd Br2 dư thấy có 80g Br2 phản ứng. tính thể tích mỗi khí ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Giải giúp em 3 bài này ạ

  Bài 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp các kim loại gồm Mg, Fe, Zn, Ca (Fe chiếm 36,05% vể khối lượng) trong dung dịch HCl dư thu được 11,2 lít H2 (đktc). Cũng cho m gam hỗn hợp các kim loại này vào dung dịch HNO3 đặc nguội dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15,68 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị gần đúng của m là:

  A. 23,3 B. 15,53 C. 31,06 D.27,2

  Bài 2: Hỗn hợp X chứa 2 amin no mạch hở đơn chức (đồng đẳng liên tiếp tỷ lệ mol 4:1), một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol X cần dùng vừa đủ 0,88 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 20,68 gam CO2 và 0,05 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken có trong X gần nhất là:

  A. 22,6% B. 25,0%

  C. 24,2% D. 18,8%

  Bài 3: X là tripeptit, Y là tetrapeptit và Z là hợp chất có CTPT là C4H9NO4 (đều mạch hở). Cho 0,19 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,56 mol NaOH vừa đủ. Sau phản ứng thu được 0,08 mol ancol đơn chức, dung dịch T chứa 3 mol muối trong đó có muối của Ala và muối của một axit hữu cơ no đơn chức mạch hở với tổng khối lượng là 54,1 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E là:

  A. 23,04% B. 21,72%

  C. 28,07% D. 25,72%

  Em cảm ơn nhiều ạ!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 l hỗn hợp khí etilen và propile thu đc 8,96 l khí CO2 và m gam nc

  a, tính % thể tích mỗi khí hỗn hợp ban đầu

  b, tính giá trị m

  Câu 2. Viết CTPT các anken có tên gọi sau :

  a, butilen, 2-metylbut-2-en, pent-1-en, 2,3-dimetylpent-2-en

  b, propile, hex-1-en, etilen , 2-metylpent-1-en , iso-butilen

  Câu3. Gọi tên các anken sau theo danh pháp thay thế:

  a, CH2=CH-CH2-CH3, CH2=C(CH3)-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH2-CH3

  b, CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH2-CH3, CH2=CH-CH3 , CH2=CH2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn