YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.8 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.8 trang 45 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một anken, Khối lượng hỗn hợp A là 9 gam và thể tích là 8,96 lít. Đốt cháy hoàn toàn A, thu được 13,44 lít CO2. Các thể tích được đo ở đktc.

Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích từng chất trong A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.8

Khối lượng trung bình của 1 mol A :

\({M_A} = \frac{9}{{0,4}} = 22,5(g/mol)\)

Trong hỗn hợp A phải có chất có M < 22,5 ; chất đó chỉ có thể là CH4.

Sau đó giải hệ

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 0,4\\
16x + 14my = 9\\
x + my = 0,6
\end{array} \right.\)

Ta tìm được m = 3; x = 0,3; y = 0,1.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.8 trang 45 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF