YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.9 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.9 trang 45 SBT Hóa học 11

0,7 g một anken có thể làm mất màu 16,0 g dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ 12,5%.

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết công thức cấu tạo của tất cả các đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử tìm được. Ghi tên từng đồng phân.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.9

1. CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Số mol anken = số mol Br2 = \(\frac{{16.12,5}}{{100.160}} = 0,0125mol\)

Khối lượng 1 mol anken = \(\frac{{0,7}}{{0,0125}} = 56g\)

14n = 56 ⇒ n = 4 ⇒ C4H8.

2. Công thức cấu tạo

CH2 = CH - CH2 - CH3 (but-1-en);

CH3 - CH = CH - CH3 (but-2-en)

CH3-C(CH3)=CH2 (2-metylpropen )

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 (xiclobutan)

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 (metylxiclopropan)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.9 trang 45 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF