YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.2 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.2 trang 44 SBT Hóa học 11

Hợp chất sau có tên là gì?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

A. 3-metylenpentan

B. 1,1-đietyleten

C. 2-etylbut-1-en

D. 3-etylbut-3-en

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.2

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.2 trang 44 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF