RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. Butan 

B. But-1-en 

C. Cacbon đioxit 

D. Metylpropan

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Chất làm mất màu dung dịch brom là but-1-en (anken)

Phương trình phản ứng:

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1