AMBIENT

Bài tập 5 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. Butan 

B. But-1-en 

C. Cacbon đioxit 

D. Metylpropan

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Chất làm mất màu dung dịch brom là but-1-en (anken)

Phương trình phản ứng:

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Hà Xuân Bính

  Hỗn hợp X1 gồm hidrocacbon không no A và H2, biết dX1/H2=4,8. Cho X1 đi qua Ni đun nóng, phản ứng hoàn toàn thu được X2, biết dX2H2 =8. Tìm CTPT A?

  A. C3H4    B. C3H6   C. C4H6   D. C2H4

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Hà Xuân Bính

  Đốt cháy hoàn toàn 5,1g hỗn hợp X gồm 2 ankan cần dùng 12,88 lit O2 (đktc). Đun nóng X có nhiệt độ, xúc tác sau một thời gian thu được hỗn hợp gồm CH4, H2, C3H6. Vậy hỗn hợp X ban đầu là :

  A. CH4, C3H8         B. CH4, C4H10        C. C2H6, C4H10             D. C2H6, C3H8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hà Xuân Bính

  Trong công nghiệp người ta điều chế axetilen từ metan, giả sử chỉ có một phản ứng duy nhất. Đo áp suất trước (P1) và sau (P2) phản ứng , thấy P2=1,6P1. Vậy hiệu suất phản ứng là:

  A. 30%  B. 80%   C.40%   D. 60%

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

AMBIENT
?>